परिपालयंतां न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः।

Svasthi Praja Bhyaha Pari Pala Yantam Nya Yena Margena Mahim Mahishaha

Nech je vždy chránené Blaho a Šťastie všetkých ľudí spravodlivo a čestne vládcami Sveta,

 

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनोभवंतु ॥

Go Brahmanebhyaha Shubamastu Nityam Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

nech sa darí v požehnaní Duchovnu, (doslovne kravám, symbolu Posvätného v Indii) ako aj učeným i jednoduchým ľuďom, a nech sú všetky Bytosti Sveta navždy slobodné a šťastné,

 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
OM SHANTI SHANTI SHANTIHI
Óm, (Posvätný Pra-Zvuk Stvorenia) Pokoj, Pokoj, Pokoj

 

Vypočujte si na: http://kpjayi.org/the-practice/closing-prayer/