Metóda aštanga jogy tak ako je medzi jogovou verejnosťou známa, je často ponímaná ako fyzicky náročnejší štýl jogy, určený nie pre každého. Táto domnienka žiaľ nie je správna a preto by sme radi v nasledovných riadkoch uviedli na pravú mieru, čo to slovné spojenie „aštanga joga“ vôbec znamená.

Slovo Aštanga v sanskrite doslovne znamená osem (ashta) končatín (anga). Pôvodne bola pomenovaná podľa ôsmych stupňov uvedených v starovekom diele Yoga Sutra, ktorého autorom je Patanjali a patria sem:

1. Yama  -  kódex pravidiel ako sa správať k okolitému svetu, má päť odporúčaní

Ahimsa : nenásilie hovorí o neobmedzenej láske k okoliu, Zemi i k sebe samému

Satya :  pravdovravnosť, úprimnosť voči okoliu a sebe samému

Asteya : nekradnutie, neosvojovanie si toho čo nám nepatrí, čo nám nebolo darované

Aparigraha : nehromadenie, netúženie po cudzom majetku. Zbytočné nezadržiavanie hmotných statkov, intelektuálnych a duchovných vedomostí

Brachmacharya : zdržanlivosť, šetrenie svojej vlastnej (nielen sexuálnej) energie

2. Niyama  - súbor piatich pravidiel voči sebe samému

Saucha : čistota tela, mysle a ducha

Santosha : spokojnosť, so samým sebou, s ostatnými ľuďmi, životom ako takým

Tapas : teplo, odhodlanie a jeho intenzita čeliť životu takému, aký skutočne je nielen na podložke ale  aj v dennej realite

Svadhyaya : vzdelávanie,  samoštúdium, 

Ishvara Pranidhana : odovzdanie sa, pochopenie a prijatie svojho vlastného Vyššieho Ja

3. Asana  - pozícia, alebo fyzické praktizovanie pozícii, ktoré by mali byť časom pohodlné a „sladké“. Majú očistiť, spevniť a pripraviť naše fyzické telo na pohodlný lotosový sed využívaní pri pranayame a meditácii

4. Pranayama - kontrola dychu, zaoberá sa predovšetkým životnou energiou v sanskrite nazývanou „prána“  jej pochopením a vedomým užívaním. Pri samotnom praktizovaní aštangy sa používa dych voľný hlasný dych (Free sound breathing), ktorý prechádza výhradne cez nos, reguluje sa hlasivkovou štrbinou v hrdle a jeho zvuk znie ako príjemné šumenie mora

5. Pratyahara – sa chápe ako kontrola zmyslov. Pri praktizovaní  na podložke využívame rôzne  kotviace prvky na naše zmysly. Hmat vytvára samotné držanie tela, zrak drishti - predpísaný smer pohľadu,  pre čuch a sluch je to pocit a zvuk dychu, a pre chuť, držanie jazyka na podnebí. Týmto sa zmysly zamestnajú natoľko, že človek prestáva vnímať myšlienky vo svojej hlave a prichádza k meditácii v pohybe

6. Dharana – koncentrácia, upriamenie pozornosti mysle na seba samého

7. Dhyana  - meditácia ako cieľ jogy

8. Samadhi – spojenie so svetlom, samým sebou, pre niekoho so stvoriteľom

Ako si môžete všimnúť, vo vyššie spomínaných riadkoch, ktoré nie každého oslovia, slovo „asana“ teda jogová pozícii je uvedené iba a až v treťom bode z ôsmych, a teda aštanga vonkoncom neznamená iba náročné gymnastické cvičenie pre zdravých a ohybných ľudí.

Ak by sme chceli hovoriť o fyzickom cvičení aštanga jogy, musíme spomenúť nasledovné:

Aštanga joga je tradičná metóda liečenia tela a mysle. Jej podstata je skrytá hlavne v dychu, nielen vo fyzickom cvičení pozícií. Všetci dýchajú a vraví sa, že každý kto dýcha, ju môže praktizovať. Je určená pre všetkých ľudí, starých, mladých, chorých alebo zdravých.  Je výnimočná v tom, že učiteľ pristupuje ku každému študentovi osobitne. Každý študent je posudzovaný ako jednotlivec a je učený tempom, ktoré je vhodné práve pre neho.  Naučiť sa sekvenciu preto trvá každému jednotlivcovi  rozdielne dlhý čas.

Formát praxe je vždy rovnaký, cvičenie sa začína Pozdravmi slnka (Surya Namaskara) a končí odpočinkom v relaxačnej pozícii. Priestor medzi týmito mýľnikmi vypĺňajú rôzne jogové pozície (Asany).

Aštanga je tradične zložená zo štyroch sérií po sebe nasledujúcich asán.

Prvá séria nazvaná v sanskrite Yoga Chikitsa (Yoga Terapia) detoxikuje, očisťuje a ozdravuje fyzické telo.

Druhá séria nazvaná v sanskrite Nadi Shodana prečisťuje energetické dráhy a kanáliky v tele, pôsobí viac na emocionálnej a nervovej úrovni, uvoľňuje napätie, úzkosť a rôzne psychické a emocionálne blokády.

Tretia a štvrtá séria nazvaná v sanskrite Sthira Bhaga, vovoľnom preklade božská rovnováha, upevňuje jogovú prax, pracuje s náročnými balančnými pozíciami a sekvenciami.

Okrem dychu sa v Aštange  ukrýva systém spojenia dychu s pohybom „vinyasa“.

Vinyasa znamená, že ku každému pohybu je presne stanovený nádych alebo výdych. Vďaka nej sa vytvára v tele teplo, ktoré ohrieva krv. Zahriata krv prechádza do svalov, nervov, vnútorných orgánov a žliaz, z ktorých prostredníctvom potu odstraňujú toxíny z tela. Takto funguje proces očisty tela. 

Aštanga joga môže v začiatkoch znamenať pre ľudí občasné cvičenie a fyzický pohyb, ale dlhodobou a pravidelnou praxou sa z bežného cvičenia stáva komplexný životný štýl zahŕňajúci nielen fyzickú prax ale aj iné rituály, ktoré skvalitňujú náš život.

 

Prečítajte si aj ďalej: MYSORE vs. VEDENÁ HODINA