Fyzická prax aštanga jogy (cvičenie pozícií) sa praktizuje dvomi rôznymi spôsobmi a to tradičným mysore štýlom alebo formou vedenej hodiny (angl. led class).

Mysore class je tradičná metóda výučby, ako ju učil Sri K. Pattabhi Jois - Guruji. Je pomenovaná po meste Mysore na juhu Indie, kde Pattabhi žil a učil viac ako 70 rokov. Je špecifická hlavne tým, že ľudia cvičiaci v skupine nejdú jedným tempom, ale každý  jednotlivec praktizuje svoju vlastnú prax, čo znamená, že si všíma výhradne sám seba a svoje vlastné možnosti. Tempo si človek určuje svojím vlastným dychom a praktizuje iba toľko pozícií, ktoré ho už učiteľ naučil. Učiteľ pozná študenta, vie kedy ho môže posunúť ďalej a naučiť ho novú asanu. Postupne sa tak študent naučí praktizovať celú sériu správne. Na takejto hodine počujete hlas učiteľa veľmi málo, iba kde tu niečo zašepká. V miestnosti prevláda zvuk dychu študentov. Mysore class je najlepšou voľbou pre začiatočníkov a počas nej učiteľ používa individuálne dotykové dopomoci v jednotlivých pozíciách. 

 

Led class (vedená hodina) sa od Mysore classu líši najmä tým, že učiteľ cvičiacich slovne sprevádza. Počas hodiny študenti dodržujú jednotné tempo a praktizujú naraz pozície. Na mysore class praktizujú študenti podľa seba, na led class sa riadia pokynmi učiteľa. Táto hodina je vhodná pre ľudí, ktorí poznajú celú sériu alebo aspoň jej prevažnú časť. Slúži na zopakovanie si tempa, takého aké má byť, a na ozrejmenie si vinyás medzi pozíciami. Led class je vhodná pre ľudí, ktorí už vedia sami praktizovať určitú sériu aštanga jogy. Momentálne vedieme hodiny sporadicky, zamieriavame sa hlavne na Mysore štýl. K pravidelným vedeným lekciám sa plánujeme vrátiť na jeseň 2023.

 

 

Prečítajte si aj ďalej: PRAX AŠTANGA JOGY