Aštanga joga je systém jogy, ktorý veľa ľudí pozná ako fyzicky náročný a určený pre „pokročilých praktikantov“. Je to tak hlavne preto, že aštanga joga sa k nám dostala prostredníctvom komerčných hodín vedených lektorom (led class), na ktorých museli cvičiaci v jednom tempe dýchať, skákať do pozícií a snažiť sa napodobniť finálnu verziu pozície tak, ako lektor ukázal. Častokrát preto ľudia odchádzali z hodín aštanga jogy vysilení, unavení a hlavne s pocitom, že tento druh jogy nie je pre nich, ale iba pre mladých a silných jedincov.

Opak je ale pravdou a aštanga joga je pre každého, kto má chuť sa jej venovať. Či je človek mladý, starý, zdravý alebo chorý. Či je flexibilný alebo tuhý, dôležitá je iba disciplína a vytrvalosť. Nie náhodou Pattabhi Jois vravieval, že aštanga joga nie je iba pre lenivých ľudí.

Aštanga joga nie je druh športovej aktivity, ktorú by mal človek vykonávať 2-3 krát do týždňa aby sa cítil fit, napriek tomu, že veľa ľudí ju takto chápe. Toto presvedčenie je síce tiež fajn, a motívy, ktoré každého z nás vedú k joge sú individuálne a rôzne, no ak človek vytrvá časom sa stane z aštanga jogy životný štýl, cesta, na ktorej sa človek stretne ako s obmedzeniami, tak aj s pozitívami samotnej praxe.

 

Kedy cvičiť?

Tradičné učenie hovorí, že aštanga joga by sa mala praktizovať 6-krát týždenne a v jeden deň by sme si mali dať od fyzického cvičenia pauzu. Pôvodne býval voľný deň v sobotu, no ak si ho dáte v iný deň ako je sobota, nebude Vaša prax o nič horšia. V ideálnom prípade by ste si mali stanoviť jeden pravidelný deň kedy nebudete praktizovať fyzickú prax. Ak sa ale stane, že zhodou náhod, resp. inými dôležitými povinnosťami bude Váš voľný deň inokedy, je to v poriadku. Určite nie je snahou jogy a samotnej praxe nútiť Vás k cvičeniu aj v dňoch, kedy sa to nedá a zbytočne by to vo Vás vyvolalo výčitky svedomia alebo pocity „nedostatočného jogína“.

Naučiť sa každý deň postaviť s pokorou na podložku a zacvičiť si koľko telo vládze, nás učí disciplíne a hlavne denné prekonanie samého seba dokáže robiť zázraky nielen s telom, ale hlavne s mysľou a psychickým prežívaním. Praktizovať 6-krát týždenne neznamená denne odcvičiť nutne celú sekvenciu, ktorú poznáme. Sú dni kedy sa človek cíti skvelo, telo je flexibilné, ľahké a plné energie. Naopak sú zase dni, kedy sa človek cíti ťažko, unaveno, nebodaj cíti fyzickú bolesť. Denné praktizovanie nás učí počúvať vlastné telo, byť si vedomý svojich hraníc a možností a preto sa odporúča každý deň si zacvičiť iba toľko, koľko je pre nás príjemné a prijateľné. Aj keby naša prax pozostávala iba z denného minima* je to úplne v poriadku. Dôležité je skúsiť, rozložiť podložku a začať. Možno Vás často prekvapí situácia, že sa Vám nechce, myseľ vymýšľa milión výhovoriek prečo nezačať a zrazu odcvičíte celú sekvenciu , ani neviete ako. A potom sú zase prípady, že ste psychicky nachystaní na to, ako si skvelo zacvičíte a zrazu telo povie nie. Ďalšia dôležitá vec je naučiť sa rozkladať podložku bez očakávania. Očakávania toho, koľko dnes zacvičím, lebo vtedy človek primárne rieši iba fyzické cvičenie a joga nie je iba o ňom.  Či si v danom dni zacvičíte menej alebo viacej nebudete o nič lepší ani horší. Joga nás učí prijať seba samého v tom momente, v prítomnom okamihu a byť s tým OK. Či sa cítime na fyzické cvičenie alebo nie.

*denné minimum – zostava zahŕňajúca 5x Pozdravov Slnka A, 3 x Pozdravy Slnka B, 3 záverečné pozície Yoga mudra, Padmasana, Uthplutihi a relaxačnú pozíciu v ľahu. Zvyčajne trvá cca 10-20 minút.

 

 

Kedy necvičiť?

Cvičiť by sa nemalo ak sa človek necíti fyzicky dobre, aj keď sa vraví, že človek by nemal cvičiť iba vtedy, keď má horúčku alebo akútny zápal. Ak vás niečo bolí, nemáte dostatok energie alebo sa proste necítite fajn, skúste sa postaviť na podložku a zacvičiť si aspoň pozdravy slnka, telo Vám na pohyb odpovie a určite múdro. Ak sa počas ohýbania nebude cítiť dobre, skončíte možno ešte skôr, než stihnete začať. A možno Vám nakoniec cvičenie pomôže a Vy sa budete cítiť oveľa lepšie.

 

„Moon days“

Pod týmto názvom sú myslené dni, kedy je mesiac vo fáze Splnu alebo Novu (in orig. tithis). Tradičné učenie vždy hovorilo o týchto dvoch dňoch ako o dňoch oddychu od fyzickej praxe. Tieto fázy Mesiaca sú definované vzájomnou pozíciou Mesiaca a Slnka. Guruji vravieval „Two ´plantets´(gharas) one place, very dangerous“. V týchto dňoch je naše telo oveľa viac náchylné na zranenia. Naše telo je zo 70 % tvorené z vody a Mesiac vplýva nielen na zemský povrch (príliv a odliv) ale tak isto aj na nás.

 

Spln

Ľudia často vravia, že v období Splnu majú pocit väčšieho zadržiavania tekutín v tele. Telo je ťažké, tuhšie, aj keď sa môže zdať, že je plné energie. Energiu Splnu možno chápať ako „koniec nádychu“, kedy sme plný nielen vzduchu a dychu, ale hlavne Prány, t. j. životnej energie.  V tomto období je Prána najsilnejšia. Máme pocit sily, istoty a naplnenia, napriek tomu ale nie sme pevne nohami na zemi. Tieto energetické vlastnosti sa môžu odraziť aj na fyzickej praxi.

Nov

Energiu Novu zase chápeme ako „koniec výdychu“, kedy je cítiť najsilnejšiu Apánu. Apána je opakom Prány a teda upadajúca, dolu pohybujúca sa sila, ktorá nás zbavuje nielen fyzickej energie, ale aj po psychickej stránke sme pokojnejší a viac uzemnení. Pri fyzickej praxi sa môžeme cítiť slabší, pocity nedostatočnej energie môžu vychádzať aj z menšieho množstva tekutín v tele (nielen vody, ale aj kĺbového maziva). Ľudia často opisujú pocit „suchých“ praskavých kĺbov, tuhých svalov.

Zvyčajne sa fyzická prax nevykonáva 12 hodín pred a 12 hodín po dosiahnutí fázy mesiaca. Niektoré texty uvádzajú 24 hodín pred dosiahnutím fázy mesiaca. 

Ak sa človek venuje dennej praxi, tak tieto dni sú veľmi prospešné a spolu s voľným dňom po 6-tich dňoch praxe zabezpečia potrebnú regeneráciu celého tela.

 

Menštruácia

Ženy praktizujúce aštanga jogu majú tradične výnimku z praxe aj počas dní menštruácie. Nielen počas prvých 2-3 dní alebo počas dní, kedy žena cíti bolesti, ale počas celého trvania menštruácie aj keby to malo byť 10-14 dní ako sa v niektorých prípadoch stáva.

Tak ako mesačný cyklus, ktorý má dva míľniky (spln a nov) tak aj ženský menštruačný cyklus je úzko spätý s mesačným cyklom a jeho dvomi miľnikmi sú dni ovulácie a menštruácie. Počas menštruácie v tele pracuje sila Apány, telo sa zbavuje prostredníctvom menštruačnej krvi nielen neoplodneného vajíčka ale aj energetických a psychických škodlivín, toxínov a niekedy aj nefunkčných vzorcov správania.  Na fyzickej úrovni pri praktizovaní aštanga jogy pracujeme s energetickými zámkami (Mula bandha – spodný energetický uzáver v panvovom dne, Udiyana bandha – brušný uzáver, ktorý má zdvihovú silu na našu energiu v tele). Počas menštruácie by malo byť zabezpečené neprerušené odtekanie krvi von z tela. Ak by sme v tom období praktizovali, energetické uzávery by pôsobili opačne, a obrátené pozície (dolupozerajúci pes, sviečka, stoj na hlave) by otáčali telo a to by malo za následok vracanie krvi a škodlivín späť do tela.

Miranda Gray venujúca sa problematike menštruačného cyklu píše vo svojej knihe The Red Moon, že počas menštruácie majú ženy prirodzenú schopnosť utiahnuť sa a dostať sa bez veľkej námahy do stavu meditácie (stav medzi dvoma myšlienkami). Je to obdobie, kedy by si každá žena mala nájsť čas na oddych, pokoj a chvíľu samoty.

 

Prečítajte si aj ďalej: PARAMPARA