(sanskrit  परम्परा, paramparā).

 

Parampara doslovne znamená neporušené následníctvo a označuje priamy a nezmenený prenos poznatkov z učiteľa na študenta. Je to systém, ktorým sa poznatky z akejkoľvek oblasti v tradičnej védickej kultúre posúvajú z generácie na generáciu. A tak je aj tradičná Aštanga joga založená na tomto princípe, na parampare. Tak ako Shri K.Pattabhi Jois učil svoju rodinu, tak jeho rodina (R. Sharath Jois, R. Saraswathi, Manju Jois) nesie toto učenie ďalej. Tak ako Pattabhi učil Nancy Gilgoff, ktorá teraz učí Jarka Páveka, ktorý učí nás a tak podobne.

 

Parampara je predovšetkým o reciprocite, o vzájomnosti, o vzťahu žiaka a učiteľa.

V parampare je učiteľ Guru. Guru je doslovné pomenovanie pre duchovného učiteľa. V hinduistickej tradícii je toto slovo synonymom pre poznanie, vedenie – džnána – a zároveň popisuje polaritný vzťah medzi tmou a svetlom: „Guru je ten, kto rozptýli tmu nevedomosti svetlom poznania“. V mnohých smeroch považujú žiaci nájdenie svojho osobného Guru ako jedinú možnú cestu za osvietením.

V parampare má žiak viac než len úlohu pasívneho prijímateľa. Parampara zahŕňa Dharmu - povinnosť, teda povinnosť žiaka svedomito nasledovať svojho Guru, praktizovať a usilovať sa porozumieť jeho učeniu.

Zmyslom parampary je ponoriť sa do rieky znalostí, ktorá plynie tisícky rokov, do rieky ktorá reprezentuje minulosť aj prítomnosť a ústi do oceánu poznania a múdrosti.

 

A ako je to s Paramparou dnes?

Hovorí sa že Sri K.Pattabhi Jois bol posledný ozajstný Guru. Učiť znamená viac než len vedieť pozície, byť flexibilný, vlastniť štúdio... Učiť znamená učiť. Učiť neznamená predcvičovať. Na jednej strane je učiteľ, ktorý vie zdielať, predáva žiakovi svoje necenzurované poznatky, znalosti, skúsenosti a predovšetkým samého seba, pretože je bezprostredným príkladom a vzorom. Na druhej strane je žiak a jeho chcenie, odhodlanie, ochota, rešpekt, počúvanie, svedomitosť a celkovo jeho pripravenosť prijať vedenie. Zároveň je žiak zrkladom svojho učiteľa. Nazvájom sa učia rozprávať, počúvať, rešpektovať. A toto sa spolu môžu učiť vo všetkých kútoch sveta vo všetkých smeroch, bez ohľadu na to či sa ešte „objaví/neobjaví“ taký guru, akým bol Shri K.Pattabhi Jois.

Parampara vyžaduje úzky, intenzívny a bezpochyby dôverný kontakt žiaka s učiteľom a potom aj učenie jogy je rýdze, kompletné a efektívne.

  

Prečítajte si aj ďalej: MANTRY