वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे सन्दर्शित स्वात्म सुखाव बोधे ।

Vande Gurunam Charanaravinde Sandarshita Svatma Sukava Bodhe

Klaniam sa k lotosovým nohám našich veľkých učiteľov, ktorý nám ukázal našu podstatu, a prebudil v nás šťastie

 

निःश्रेयसे जङ्गलिकायमाने संसार हालाहल मोहशांत्यै ॥ 

Nih Sreyase Jangalikayamane Samsara Halahala Mohashantyai

Ktorý ako šaman v džungli (liečiteľ) prináša úplné vyzdravenie z jedovatého kolobehu a klamstva podmieneného jestvovania.

 

आबाहु पुरुषाकारं शंखचक्रासि धारिणम् । 

Abahu Purushakaram Shankhacakrsi Dharinam

V podobe napol človeka, držiac morskú ulitu (prazvuk Stvorenia), disk (Večnosť) a meč (Poznanie),

 

सहस्र शिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् ॥ 

Sahasra Sirasam Svetam Pranamami Patanjalim

A majúci tisíc žiariacich hláv, klaniam sa Patandžálimu.

 

Vypočujte si na: http://kpjayi.org/the-practice/opening-prayer/

परिपालयंतां न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः।

Svasthi Praja Bhyaha Pari Pala Yantam Nya Yena Margena Mahim Mahishaha

Nech je vždy chránené Blaho a Šťastie všetkých ľudí spravodlivo a čestne vládcami Sveta,

 

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनोभवंतु ॥

Go Brahmanebhyaha Shubamastu Nityam Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

nech sa darí v požehnaní Duchovnu, (doslovne kravám, symbolu Posvätného v Indii) ako aj učeným i jednoduchým ľuďom, a nech sú všetky Bytosti Sveta navždy slobodné a šťastné,

 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
OM SHANTI SHANTI SHANTIHI
Óm, (Posvätný Pra-Zvuk Stvorenia) Pokoj, Pokoj, Pokoj

 

Vypočujte si na: http://kpjayi.org/the-practice/closing-prayer/