silviaHam
Silviina cesta k joge:
"Dýchaj. Nepočujem ťa dýchať." Ak prídete na hodinu Mysore k Silvii, veľmi pravdepodobne budete počuť túto vetu. Vyjadruje to, čo považuje v ashtangovej jóge za najdôležitejšie a kľúčové pre prehĺbenie praxe. "Udždžají (víťazný) dych. Ponorenie sa do vlastného dychu. Dychom viesť pohyb."
 
Pred prvým stretnutím s Ashtangou cvičila Silvia jógu s prestávkami už od svojich 20-tich rokov. Sama ale hovorí, že bez udždžají dychu to bol skôr strečing a posilňovanie, prípadne pomalé uvoľňovacie cvičenie. Posledných 15 rokov sa venovala rôznym športom - behu, posilňovaniu, spinningu, turistike. K Saške do Yogisteru ju pôvodne priviedli bolesti kĺbov a odporúčania kamarátok. Ashtanga jóga, ku ktorej sa tak dostala, bola láska na prvý, aj druhý pohľad. Pod Saškiným vedením si budovala pravidelnú prax, popri ktorej sa začala postupne zaujímať o Ashtanga jógu hlbšie. Najskôr samoštúdiom a neskôr aj skúsenosťami s inými učiteľmi v rámci Mysore lekcií, ktoré absolvovala počas cestovania v zahraničí.
 
V roku 2023, pri ceste do Austrálie absolvovala Mysore hodiny v roome North Sydney Ashtanga Yoga u Angeliky Knoerzer. Veľmi ju oslovila Angelikina precíznosť, ale zároveň jemnosť a dôraz na prácu s dychom. V lete 2023 potom absolvovala workshop s Petrom Sansonom spolu so svojimi učiteľmi Saškou a Petrom. Osobnosť Petra Sansona, jeho ľudský, no rázny prístup, hlboká múdrosť a zároveň nesmierna pokora v nej zanechali silný dojem.
 
Po štyroch rokoch vlastnej praxe začala pod vedením lektorov Yogisteru v apríli 2023 sama viesť hodiny Mysoru. Jej hodiny charakterizuje individuálny prístup k praktikantom, či už k ich telu alebo naladeniu, dôraz na správne dýchanie a jemnosť k samému sebe a svojej praxi. Jógovú prax vníma ako príležitosť stretnutia sa so sebou a úžasnú, nekonečnú cestu sebapoznania. Pri učení Silviu najviac napĺňa možnosť posúvať ďalej svoju lásku k Ashtanga jóge a pomáhať ľuďom pri objavovaní jej kúzla.

 

Čo učí:
Lekcie v štýle mysore